Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Y Cynghorydd Jan Curtice
Cadeirydd yr Awdurdod Tân


Rwy'n briod, ac mae gennyf ddau o blant a dwy wyres. Des i'n Gynghorydd Tref lleol yn 2004, gan ddod yn faer Cyngor Tref Gorseinon yn 2008. Cefais fy ethol yn Gynghorydd Sir ar gyfer Ward Penyrheol yn 2012, ac rwy'n Ddirprwy Aelod Llywyddol Cyngor Abertawe.

Rwyf hefyd yn Gadeirydd Grŵp Llafur Abertawe. Rwyf wedi bod yn aelod o Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru ers saith mlynedd, a etholiwyd yn gadeirydd yn 2019.


Y Cynghorydd Elwyn Williams

Dirprwy Gadeirydd yr Awdurdod Tân

Cefais fy addysgu yn Ysgol Uwchradd Sirol Ystrad Tywi ac Ysgol Ramadeg y Frenhines Elizabeth, Caerfyrddin, cyn graddio o UWIST yng Nghaerdydd gyda gradd anrhydedd yn 1978. Yn dilyn gyrfa hir yn y diwydiant yswiriant, ymddeolais ar 1 Mehefin 2019, ac rwyf ’nawr yn byw ar fferm y teulu yn Llangynnwr, lle cefais fy magu.

Deuthum yn Gynghorydd Cymunedol ar gyfer Llangynnwr yn 1994, ac rwyf ar hyn o bryd yn gwasanaethu fel Is-gadeirydd.  

Rwyf wedi cynrychioli Llangynnwr ar Gyngor Sir Caerfyrddin oddi ar 2012, ac mae gennyf rôl weithredol fel Cadeirydd Cronfa Bensiwn Dyfed, ac Is-gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu.

​Rwyf wedi gwasanaethu ar Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru ers saith mlynedd, ac roeddwn yn falch o gael fy ethol yn Is-gadeirydd yr Awdurdod Tân ym mis Mehefin 2019.