Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Aelodau'r Pwyllgor Safonau

Sefydlwyd Pwyllgor Safonau’r Awdurdod i oruchwylio, cynnal a gwella safonau uchel o ymddygiad mewn swyddi cyhoeddus.  Yn ogystal, mae gan y Pwyllgor Safonau amryw o swyddogaethau’n ymwneud â Chôd Ymddygiad yr Aelodau, a bydd yn ystyried ac yn gweithredu ynghylch unrhyw faterion sy’n ymwneud â chywirdeb a moeseg, fel yr ystyrir yn briodol.

Mae’r Pwyllgor Safonau yn cynnwys tri Aelod o’r Awdurdod a phedwar person annibynnol, nad sy’n Aelodau na’n Swyddogion o’r Awdurdod.  Mae aelodaeth bresennol y Pwyllgor Safonau fel a ganlyn:  

Aelodau’r Awdurdod:

  • Y Cynghorydd T Van-Rees
  • Y Cynghorydd J Curtice
  • Y Cynghorydd L Frayling

Aelodau Annibynnol:​

  • Mr H Jones (Cadeirydd)
  • Mrs G Storr (Dirprwy Gadeirydd)
  • Mr R Jenkins
  • Mr M Jehu


​​​​