Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Tyddewi​

Gorsaf Dân Tyddewi
53 Stryd y Lleian
Tyddewi
Sir Benfro
SA62 6NU

Ffôn
: 0370 6060699

Ebost: post@tancgc.gov.uk​


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Prif Danau
  • Tanau Eilaidd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​

 

Mae Tyddewi, y ddinas leiaf yng Nghymru, wedi’i lleoli ar orynys i’r gorllewin o Sir Benfro ac mae ganddi boblogaeth o 4007.

Mae cymunedau Solfach, Croesgoch a Thre-fin hefyd yn cael eu gwasanaethu gan Orsaf Dân Tyddewi.

Mae poblogaeth Tyddewi bron yn dyblu yn ystod tymor yr haf, ac felly'r prif risg yw’r gwestai sy’n darparu ar gyfer y twristiaid sy’n ymweld â’r ardal. Y risg unigol mwyaf yw’r Eglwys Gadeiriol sy’n dyddio o 1181 oherwydd ei harwyddocâd crefyddol a hanesyddol.​