Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Dinbych y Pysgod

Gorsaf Dân Dinbych-y-Pysgod
Rhodfa'r De​
Dinbych y Pysgod
Sir Benfro
SA70 7DB

Ffôn
: 0370 6060699

Ebost: post@tancgc.gov.uk​


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Gwrthdrawiadau Traffig ar y Fordd
  • Galwadau Tân Diangen


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad,
 cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​

 

Mae gan dref glan y môr yn ne Sir Benfro, Dinbych-y-pysgod, boblogaeth o 14,569 sy’n codi i dros 25,000 yn yr haf.

Mae’r orsaf yn cynnwys de ddwyrain Sir Benfro gan gynnwys Jameston, New Hedges a Saundersfoot.

Y prif risg yn ardal Dinbych-y-pysgod yw’r risg yn ystod y nos oherwydd y nifer uchel o westai yn y dref a sawl maes carafanau yn yr ardal gyfagos. Adeiladwyd y dref yn wreiddiol ar gyfer ceffyl a chert ac mae ganddi strydoedd cul sydd erbyn hyn yn brysur iawn yn yr haf. Mae gwrthdrawiadau traffig ffyrdd hefyd yn risg ar ffyrdd gwledig prysur â thraffig y gwyliau.​