Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Crymych

Gorsaf Dân Crymych
Stryd Fawr
Crymych
Sir Benfro
SA41 3QH

Ffôn
: 0370 6060699

Ebost: post@tancgc.gov.uk​


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Galwadau Gwasanaeth Arbennig
  • Tanau mewn Anheddau​


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad,
 cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​

 

Saif Crymych ym Mynyddoedd y Preseli yng ngogledd Sir Benfro ac mae ganddi boblogaeth o 5883.

Mae’r orsaf yn cynnwys y rhan fwyaf o’r Preseli o Faenclochog i Foncath.

Mae’r A487 yn rhedeg trwy’r dref, gan gymryd traffig o’r A40 i Aberteifi. Mae gan y dref ysgol gynradd ac ysgol uwchradd fawr sy’n denu disgyblion o ardal fawr o Sir Benfro. Mae’r risgiau eraill yn y sir yn bennaf yn ddomestig, masnachol bach a ffermio gydag amserau ymateb hirach i gymunedau bach y wlad y ceir mynediad iddynt trwy ffyrdd trac sengl​.