Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Arberth

Gorsaf Dân Arberth
Gerddi'r Ffynnon
Arberth
Sir Benfro
SA67 7BT

Ffôn
: 0370 6060699

Ebost: post@tancgc.gov.uk​


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013
  • Galwadau Tân Diangen


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​

 

Lleolir Arberth ger ffin ddwyreiniol yr Ardal Reoli, i’r de o gefnffordd yr A40 ac mae ganddi boblogaeth o 9,510.

Mae sawl pentref bach yn cael eu gwasanaethu gan yr Orsaf, gan gynnwys Tredeml i’r de a Chlunderwen i’r gogledd.

Y brif risg yn yr ardal yw gwrthdrawiadau traffig ffyrdd, nid yn unig ar gefnffordd brysur yr A40 sy’n bwydo terfynfa fferi Abergwaun ac sy’n cario llawer o’r traffig i mewn ac allan o’r Sir, ond hefyd ar ffyrdd gwledig yr ardal. Mae canol y dref yn ffynnu ac mae ganddi fanwerthwyr annibynnol a siopau arbenigol sy’n denu pobl o bob cwr o’r ardal gyfagos. Mae gweddill y risg yn yr ardal mewn eiddo domestig a’r diwydiant amaethyddol sef prif ddiwydiant yr ardal. Mae gan yr orsaf uned gyd-ymateb sy’n lleihau'r amser a gymerir i bersonél cymorth cyntaf hyffordd​edig ymateb i achosion meddygol brys yng nghanolbarth Sir Benfro.