Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Abergwaun

Gorsaf Dân Abergwaun
Heol Clive
Abergwaun
Sir Benfro
SA65 9DA

​Ffôn
: 0370 6060699

Ebost: post@tancgc.gov.uk​


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Prif Danau
  • Tanau mewn Anheddau
  • Tanau Eilaidd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad,
 cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​

 

Mae gefeilldrefi Abergwaun a’r Wdig i’r gorllewin o fynyddoedd y Preseli ac mae ganddynt boblogaeth o 10,657.

Mae’r ardal yn cynnwys Treletert a Mathri i’r de a Dinas a Threfdraeth i’r gogledd.

Mae dwy ran i Abergwaun, y rhan uchaf lle mae’r brif dref â’i siopau, tafarnau a chaffis, a Chwm Abergwaun sydd lawer hŷn a chanddi fythynnod prydferth o amgylch yr hen harbwr lle mae Afon Gwaun yn cyrraedd y môr.

Erbyn hyn, mae gan harbwr mwyaf Abergwaun â’i ddau forglawdd y daith fferi gyflymaf i Iwerddon; a’r prif harbwr yw’r brif ganolfan hwylio arfordir gogledd Sir Benfro.

Mae traffig ychwanegol y fferïau yn achosi risg ar hyd cefnffordd yr A40 ond ceir gwrthdrawiadau hefyd ar yr A487 sy’n mynd trwy’r dref o Dyddewi i Aberteifi. Mae gan Fynyddoedd y Preseli ardaloedd helaeth o borfa ac eithin y maent angen cyswllt agos â Chominwyr (ynghylch hawliau llosgi) pan fo’r tymor llosgi yn weithredol. Yn ardal yr orsaf, mae gan sawl fferm faterion mynediad a all effeithio ar amserau ymateb peiriannau.