Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Aberdaugleddau

Gorsaf Dân Aberdaugleddau
Stryd Yorke
Aberdaugleddau
Sir Benfro
SA73 2LL

Ffôn
: 0370 6060699

Ebost: post@tancgc.gov.uk​


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Tanau mewn Anheddau
  • Galwadau Tân Diangen
  • Tanau Eilaidd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad,
 cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​

 

Mae Aberdaugleddau, a chanddi boblogaeth o 21,550, ar lan gogledd moryd Cleddau.

Mae’r orsaf yn cynnwys gorynys Dale hyd Aberllydan a Johnston a Neyland.

Mae’r risgiau yn ddiddorol ac yn amrywiol, ac maent angen hyfforddiant a gwybodaeth arbenigol gan y diffoddwyr tân sy’n gweithio yn yr orsaf. Y porthladd yw’r trydydd mwyaf ym Mhrydain ac fe ddeliodd â 43 miliwn tunnell o lwythi yn 2010. O fewn pum milltir i’r Orsaf, mae un burfa olew a dau gyfleuster nwy naturiol hylifedig sy’n cyflenwi 30% o ofynion nwy'r DU.

Mae’r dref wedi’i hadeiladu o amgylch y dociau y buont yn borthladd pysgota llwyddiannus ac mae ganddi ddoc sych prysur a marina ac mae’r rheilffordd yn terfynu yn y dociau. Mae hefyd diwydiant ysgafn, amaethyddiaeth, twristiaeth a sawl milltir o forlin sy’n ychwanegu at natur amrywiol y risg.​