Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Trefyclo

Gorsaf Dân Trefyclo

Heol yr Aradr
Trefyclo
Powys,
LD7 1HA

Ffôn
: 0370 6060699​
Ebost: post@tancgc.gov.uk​​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013
  • Galwadau Gwasanaeth Arbennig
  • Larymau Tân Awtomatig
  • Gwrthdrawiadau ar y Fordd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad,
 cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​

 

Mae gan Drefyclo boblogaeth o 4,086, ac fe’i lleolir yng ngogledd ddwyrain Sir Faesyfed. A hithau’n ganolfan ranbarthol, mae Trefyclo ar ochr ddeheuol Afon Tefeidiad, sef y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Mae’r dref yn y cwm a gaiff ei hamgylchynu yn y gorllewin gan Garth Hill, yn y gogledd gan fynydd-dir coediog Kinsley Wood, a chan Great Ffrydd Wood yn y de. Mae Wylcwm Brook, llednant Afon Tefeidiaid, yn llifo trwy’r dref i gyfeiriad y de orllewin gan greu esgair ddyrchafedig ar gyfer yr hen dref.

Mae’r Orsaf yn gwasanaethu Trefyclo a chymunedau cyfagos Bugeildy a Llangynllo. Y prif risg ar gyfer Trefyclo a’i chymunedau cyfagos yw’r rhwydweithiau o ffyrdd A a B yn yr ardal.

Mae Trefyclo yn dref farchnad brysur a chanddi nifer o dafarndai a gwestai. Mae gan y dref hefyd risgiau eraill sy’n cynnwys ysbyty bach, gorsaf drenau ac ardal fach o unedau diwydiannol.