Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Trefaldwyn

Gorsaf Dân Trefaldwyn

Fordd Chirbury
Trefaldwyn
Powys,
SY15 6QP

Ffôn
: 0370 6060699
Ebost: post@tancgc.gov.uk​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • ​Gwrthdrawiadau Traffig ar y Fordd
  • Galwadau Gwasanaeth Arbennig
  • Tanau Simneiau
  • Larymau Tân Awtomatig


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad,
 cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​

 

Mae gan Drefaldwyn boblogaeth weddol fach o 1,256 ac fe’i lleolir rhwng y Drenewydd, y Trallwng a ffiniau Sir Amwythig.

Yn bennaf, cymuned ffermio yw ardal Trefaldwyn ac nid yw’r canol tref bach ond yn cyflwyno risg ganolig o ran Tanau Eiddo. Fodd bynnag, mae’r orsaf ar ffordd B o’r Drenewydd i’r Amwythig, felly mae angen i’r orsaf fynd i Wrthdrawiadau Traffig Ffyrdd yn aml.

Caiff Trefaldwyn ei chynnwys mewn ardal ddaearyddol fach sy’n cynnwys y dref hanesyddol ac anheddiad allweddol o’r un enw a chefnwlad wledig fach o ffermydd mawr.​