Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Y Trallwng

Gorsaf Dân Y Trallwng

Ffordd Hafren​
Y Trallwng
Powys,
SY21 7AR

Ffôn
: 0370 6060699
Ebost: post@tancgc.gov.uk

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Prif Danau
  • Tanau mewn Anheddau
  • Larymau Tân Awtomatig
  • Gwrthdrawiadau Traffig ar y Fordd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad,
 cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​

 

Mae gan y Trallwng boblogaeth o 6,269 ac mae’n ganolfan ranbarthol a chanddi gysylltiadau ffyrdd a rheilffyrdd da â gweddill Canolbarth Cymru, Gorllewin Canolbarth Lloegr a’r Gogledd Orllewin. Mae’r Orsaf yn gwasanaethu y Trallwng a’i hardal gyfagos gan gynnwys plwyfi Aberriw, Cegidfa, Tre-wern, Castell Caereinion, Ffordun a Threberfedd. Mae’r Trallwng yn dref farchnad fach sy’n ffinio â Gogledd Cymru a Sir Amwythig ac felly mae’n borth i bobl sy’n teithio tua’r Gorllewin i’r arfordir.

Y prif risg i’r Trallwng a’i chymunedau cyfagos yw’r amrywiaeth o rwydweithiau ffyrdd yn yr ardal; yn enwedig yr A458 (T), yr A483 (T), yr A490 a nifer o ffyrdd B a ffyrdd diddosbarth. Mae’r ardal yn  cynnwys ardaloedd preswyl bach yn bennaf ac ychydig o ystadau masnach diwydiannol ysgafn sy’n cynyddu’r risg. Ceir ardal siopa brysur yn y dref a nifer o dafarndai a gwestai. Yn y dref hefyd ceir nifer o ysgolion cynradd, un ysgol uwchradd ac ysbyty.

Mae prif reilffordd yr arfordir hefyd yn rhedeg trwy’r Trallwng. Mae Afon Hafren ac amryw o lednentydd yn llifo trwy’r dref ac yn ystod tymor yr hydref/gaeaf mae hyn yn achosi pryder o ran  llifogydd. Mae Castell Powis tua hanner milltir o ganol y dref ac mae’n ased cenedlaethol.​