Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Talgarth

Gorsaf Dân Talgarth

Lôn Bwthyn
Talgarth
Powys,
LD3 0AE

Ffôn
: 0370 6060699
Ebost: post@tancgc.gov.uk​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Galwadau Tân Diangen
  • Lleihau Gwrthdrawiadau ar y Fordd
  • Lleihau Tanau Simneiau
  • Lleihau Galwadau Gwasanaeth Arbennig (e.e. achub, llifogydd ayb.)


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad,
 cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​

 

Mae gan Dalgarth boblogaeth o 4,461. Mae’n dref wledig dawel gydag ychydig o dafarndai a gwestai, sy’n agos at Aberhonddu, Crucywel a’r Gelli Gandryll. Ystyr llythrennol Talgarth yw diwedd y bryniau. Mae gan yr hen dref strydoedd cul a phensaernïaeth o’r 19 ganrif yn ogystal â chastell Bronllys (un o’r nifer o gestyll ger y ffin) a hefyd Tŵr Normanaidd o gyflwr da a oedd yn wreiddiol yn gaer wedi’i hamddiffyn gan gylch o dyrau muriog. Mae’r Orsaf yn gwasanaethu Talgarth a chymunedau cyfagos Bronllys, Aberllyfni a Llan-gors.

Y prif risgiau ar gyfer Gorsaf Dân Talgarth yw’r storfa nwy Calor yn Aberllyfni, cefnffyrdd yr A479 rhwng Talgarth a Chrucywel, yr A470 a’r A438 rhwng Bronllys a’r Gelli Gandryll. Mae gan y dref risgiau eraill hefyd sy’n cynnwys ysgol ac Afon Wysg lle rydym wedi’n galw i amryw o ddigwyddiadau.​