Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Rhaeadr

Gorsaf Dân Rhaeadr

Stryd y Dwyrain
Rhaeadr Gwy
Powys,
LD6 5DR

Ffôn
: 0370 6060699
Ebost: post@tancgc.gov.uk​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Galwadau Gwasanaeth Arbennig (e.e. achub, llifogydd ayb.)
  • Lleihau Gwrthdrawiadau ar y Fordd
  • Lleihau nifer y galwadau tân diangen gan Systemau Larwm Tân Awtomatig
  • Lleihau Tanau Eilaidd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad,
 cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​​​

 

Mae gan dref Rhaeadr Gwy boblogaeth o 3,340. Fe’i lleolir ar groesffordd naturiol rhwng y Dwyrain a’r Gorllewin, y Gogledd a’r De, a thros y canrifoedd, mae wedi croesawu Rhufeiniaid, Mynachod a Phorthmyn, a'r dyddiau hyn mae’n croesawu llawer o ymwelwyr bob blwyddyn.

Er bod amaethyddiaeth yn parhau’n elfen bwysig iawn o fywyd yma fel y gwelir yn glir yn y Farchnad Da Byw wythnosol, mae’r tirlun hynafol a phrydferth yn darparu cyfoeth o gyfleoedd ar gyfer gweithgareddau modern megis gwylio adar, cerdded a beicio mynydd yn yr ardaloedd o amgylch Cwm Elan, Gwastedyn Hill ac Afon Gwy.

Mae’r Orsaf Dân yn darparu gwasanaeth gweithredol a chyngor a gweithgareddau diogelwch cymunedol i bentrefi Llanwrthwl, Nantmel, Abaty Cwm-hir, Saint Harmon a Phant-y-dŵr yn ogystal â’r dref ei hun.

Y prif risg ar gyfer Rhaeadr Gwy a’i chymunedau cyfagos yw’r rhwydweithiau o ffyrdd A a B yn ogystal â chefnffordd yr A470 sy’n mynd trwy’r dref.