Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Machynlleth

Gorsaf Dân Machynlleth

Ffordd Y Drenewydd
Machynlleth
Powys,
SY20 8HE

Ffôn
: 0370 6060699
Ebost: post@tancgc.gov.uk​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Tanau Eilaidd
  • Gwrthdrawiadau Traffig ar y Fordd
  • Larymau Tân Awtomatig

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​

 

Mae gan Fachynlleth boblogaeth o 2,147. Lleolir y dref yn ardal fynyddig, wledig a choediog Canolbarth Cymru.

Mae’r Orsaf Dân yn gwasanaethu tref Machynlleth a chymunedau cyfagos megis Derwenlas, Penegoes, Forge, Abergwydol a Ffriddgate.

Mae Machynlleth hefyd yn gyffordd cludiant bwysig rhwng Canolbarth, Gogledd a Gorllewin Cymru, ar y ffordd – mae’r A487 a’r A470 yn cwrdd yma – ac ar y rheilffordd. Mae’r rheilffordd o’r Amwythig i Aberystwyth a Phwllheli, ar linell yr arfordir, yn mynd trwy’r dref. Lleolir hefyd y Ganolfan Technoleg Amgen ychydig o filltiroedd i’r gogledd o’r dref a chaiff llawer o ymwelwyr eu denu gan lwybrau beicio mynydd helaeth ar y ffordd ac oddi ar y ffordd yr ardal. Mae’r dref yn lleoliad twristiaeth pwysig ac mae’n falch iawn o’i chysylltiadau ag Owain Glyndŵr, a sefydlodd un o’i gynulliadau cynrychioladol yn y dref yn 1404. Mae’r dref ei hun yn gywasgedig ac mae ffiniau ei haneddiadau o fewn ffin ei chymuned.​