Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Llanidloes

Gorsaf Dân Llanidloes

Ymagwedd yr Orsaf
Llanidloes
Powys,
SY18 6EB

Ffôn
: 0370 6060699​
Ebost: post@tancgc.gov.uk​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Prif Danau
  • Tanau mewn Anheddau
  • Tanau Eilaidd
  • Gwrthdrawiadau Traffig ar y Fordd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad,
 cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​

 

Mae gan Lanidloes boblogaeth o 5,952; fe’i lleolir yng nghornel de orllewin Sir Drefaldwyn mewn tirlun sy’n codi o gymoedd Hafren, Dulas a Chlywedog i Bumlumon a phen Dyffryn Gwy yn y gorllewin. Mae cartrefi a’r rhwydwaith o gysylltiadau wedi’u crynhoi ar hyd y cymoedd cul ac mae’r crynhoad mwyaf ohonynt yn nhref Llanidloes. 

Mae’r Orsaf yn gwasanaethu tref Llanidloes a chymunedau cyfagos megis Troedyrallt, Hillfield, Felindre, Glan y Nanat, Cwmbelan a Llangurig.

Y prif risg ar gyfer Llanidloes a’i chymunedau cyfagos yw’r rhwydweithiau o ffyrdd A a B yn ogystal â chefnffordd yr A470 sydd gerllaw’r dref.

Mae Afon Hafren a’i llednentydd yn llifo trwy’r ardal ac mae Cronfa Ddŵr Llyn Clywedog dair milltir i’r gorllewin, sy’n denu llawer o ymwelwyr trwy’r flwyddyn.​