Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Llanfyllin

Gorsaf Dân Llanfyllin

Stryd Fawr
Llanfyllin
Powys,
SY22 5BQ

Ffôn
: 0370 6060699
Ebost: post@tancgc.gov.uk​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013
  • Tanau mewn Anheddau
  • Tanau Simneiau
  • Gwrthdrawiadau Traffig ar y Fordd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad,
 cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​​​

 

Mae gan Lanfyllin boblogaeth o 8,420. Mae tref fach Llanfyllin wedi’i lleoli yng ngogledd Sir Drefaldwyn a saif wrth galon cymuned amaethyddol eang ym mhen Cwm Cain.

Mae’r orsaf yn gwasanaethu tref Llanfyllin a’r cymunedau cyfagos megis Aber-Naint, Llanfechain, Tycrwyn, Llanfihangel a Bwlchycibau.

Y prif risg ar gyfer Llanfyllin a’i chymunedau cyfagos yw’r rhwydweithiau o ffyrdd A a B sy’n arwain at y dref.

Ger y dref yn Llanrhaeadr, mae’r rhaeadr uchaf yng Nghymru a Llyn Efyrnwy, sef cronfa ddŵr a chanddi argae cerrig sy’n dal tua 10 miliwn galwyn o ddŵr. Mae’r llyn a’r rhaeadr yn denu llawer o ymwelwyr i’r ardal trwy’r flwyddyn. Mae eu lleoliadau anghysbell a’r math o ffyrdd (ffyrdd B) sy’n arwain at yr atyniadau hyn yn cynyddu’r risg o wrthdrawiadau cerbydau yn yr ardal.​