Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Llanfair Caereinion

Gorsaf Dân Llanfair Caereinion
Stryd Watergate
Llanfair Caereinion
Powys
SY21 0RG

Ffôn
: 0370 6060699

Ebost: post@tancgc.gov.uk​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Gwrthdrawiadau Traffig ar y Fordd
  • Larymau Tân Awtomatig
  • Galwadau Gwasanaeth Arbennig


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​

 

Mae gan y gymuned boblogaeth fach o 4,515, ac fe’i lleolir yng nghanol Sir Drefaldwyn a saif wrth galon cymuned amaethyddol eang yng nghanol dyffryn Afon Banwy.

Mae’r Orsaf yn gwasanaethu tref Llanfair Caereinion ac ardal sy’n cynnwys plwyfi Castell Caereinion, y Foel, Cefn Coch, y Felin Newydd, Manafon, Pont Robert, Dolanog, Llanerfyl a Llanwyddelan.

Mae tref Llanfair yn dref farchnad fach a chanddi un o’r ffyrdd arfordirol prysuraf yng Nghanolbarth Cymru, ac felly mae’n borth ar gyfer pobl sy’n dymuno teithio i’r Gorllewin yn ystod yr haf. Mae’r boblogaeth dros dro hon yn cynyddu’r risg ar y ffyrdd yn ystod cyfnodau gwyliau.

Mae’r ardal yn cynnwys ardaloedd preswyl bach ac ychydig o ystadau masnachu diwydiannol ysgafn. Mae gan y dref nifer o dafarndai ac ychydig o siopau. Ceir ysgol gynradd ac ysgol uwchradd hefyd yn y dref. Ystyrir yr ardal gyfagos yn wledig/gwledig anghysbell.

Ystyrir Llanfair Caereinion yn ganolfan ranbarthol yng Nghynllun Datblygu Unedol Powys, oherwydd bod gan y dref farchnad yr amrywiaeth fwyaf o wasanaethau a chyfleusterau cymunedol a’r capasiti mwyaf i allu delio â datblygiadau ychwanegol yn ei bro.​