Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Llanandras

Gorsaf Dân Llanandras

Lôn Delynor
Llanandras
Powys,
LD8 2AN

Ffôn
: 0370 6060699​
Ebost: post@tancgc.gov.uk​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Galwadau Gwasanaeth Arbennig
  • Larymau Tân Awtomatig
  • Gwrthdrawiadau Traffig ar y Fordd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​

 

Mae gan Lanandras boblogaeth o 4,613; lleolir y dref, a fu gynt yn dref Sirol Maesyfed, yn nwyrain Sir Faesyfed, mewn lleoliad blaenllaw ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr lle mae llednentydd Hindwell a Norton Brooks yn ymuno ag Afon Llugwy. Mae tref Llanandras yn ganolfan ranbarthol a chanddi graidd hanesyddol sy’n gorwedd ar dir gwastad yn bennaf islaw Warden i’r gorllewin a Slough i’r de. Mae’r tirlun yn codi o Ddyffryn Llugwy yn y gogledd i anheddiad De Norton.

Mae’r Orsaf yn gwasanaethu tref Llanandras a chymunedau cyfagos Hwytyn, Maesyfed, Pencraig, Norton a Walton. Mae gan y dref nifer helaeth o dai a adeiladwyd wedi’r rhyfel , sydd wedi datblygu ar hyd y B4355 sy’n ffordd leol bwysig rhwng Llanandras a’i chymydog Trefyclo yn y gogledd.

Y prif risg ar gyfer Llanandras a’i chymunedau cyfagos yw’r rhwydweithiau o ffyrdd A a B yn yr ardal. Mae risgiau eraill yn cynnwys ysgol uwchradd a melin porthiant. Mae’r ardal gyfagos yn gyfuniad o dir amaethyddol a choedwig.​ 

​​​