Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Y Gelli Gandryll

Gorsaf Dân Y Gelli Gandryll

Heol Aberhonddu
Y Gelli Gandryll
Powys,
HR3 5DY

Ffôn
: 0370 6060699
Ebost: post@tancgc.gov.uk​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Galwadau Diangen
  • Lleihau Tanau Simneiau
  • Lleihau Galwadau Gwasanaeth Arbennig (e.e. achub, llifogydd ayb.)
  • Lleihau Tanau mewn Anheddau


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad,
 cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​

 

Lleolir y Gelli Gandryll ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Mae’r rhan fwyaf o’r dref yng Nghymru, ond mae ei rhannau dwyreiniol yn Lloegr. Poblogaeth bresennol y Gelli Gandryll yw 4,301. Mae’r Orsaf yn gwasanaethu tref y Gelli Gandryll a chymunedau cyfagos y Clas-ar-Wy a Chleiro.

Y prif risg ar gyfer y Gelli Gandryll a’i chymunedau cyfagos yw’r rhwydweithiau o ffyrdd A a B yn yr ardal. Mae tref y Gelli Gandryll yn dref farchnad brysur a chanddi amryw o dafarndai a gwestai yn ogystal ag amryw o siopau llyfrau y mae’r dref yn enwog amdanynt. Mae gan y dref hefyd risgiau eraill sy’n cynnwys Afon Gwy, sy’n boblogaidd ymhlith twristiaid trwy’r flwyddyn yn ogystal â gŵyl fyd-enwog y Gelli Gandryll sy’n cael ei chynnal dros 10 diwrnod ym mis Mai ac sy’n denu miloedd o ymwelwyr i’r ardal.