Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Y Drenewydd

Gorsaf Dân Y Drenewydd,

Heol Llanidloes,
Y Drenewydd,
Powys,
SY16 1HF

Ffôn
: 0370 6060699​
Ebostpost@tancgc.gov.uk​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Tanau Eilaidd
  • Tanau Simneiau
  • Larymau Tân Awtomatig
  • Gwrthdrawiadau Traffig ar y Fordd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad,
 cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​

 

Mae gan y Drenewydd boblogaeth o 10,873, sef yr anheddiad mwyaf ym Mhowys ac mae ganddi’r ystod o wasanaethau a chyfleusterau cymunedol a ddylai gael eu cysylltu ag anheddiad o’r fath.

Mae’r orsaf yn cynnwys y Drenewydd a chymunedau cyfagos Aber-miwl, Caersws, Dolfor a Thregynon.

Mae gan y dref rai ardaloedd diwydiannol o faint rhesymol, gan gynnwys ffatrïoedd a warysau mawr. Ceir systemau cefnffyrdd prysur sy’n mynd i bob cyfeiriad; mae llawer o’r cerbydau sy’n teithio trwy’r ardal yn draffig dros dro, gan arwain at gyfradd uwch ar gyfartaledd o Wrthdrawiadau Traffig Ffyrdd o gymharu â wardiau tebyg y Sir.

Ceir canolfan siopa fach yn y dref a nifer o dafarndai a gwestai; mae ganddi hefyd ysbyty, ysgol uwchradd, coleg ac amryw o ysgolion cynradd. Mae’r rheilffordd yn rhedeg trwy’r Drenewydd, ond nid yw’n achosi llawer o broblemau. Fodd bynnag, mae Afon Hafren hefyd yn llifo trwy’r dref ac ar adegau penodol o’r flwyddyn ceir llawer iawn o lifogydd yng nghanol y dref ac ymhellach i lawr yr afon tuag at y Trallwng a’r ffin â Sir Amwythig.​