Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Crucywel

Gorsaf Dân Crucywel

Heol Beaufort
Crucywel
Powys,
NP8 1AE

Ffôn
: 0370 6060699​
Ebost: post@tancgc.gov.uk​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Galwadau Gwasanaeth Arbennig (e.e. achub, llifogydd ayb.)
  • Lleihau Gwrthdrawiadau ar y Fordd
  • Lleihau Prif Danau (ac eithrio anheddau)


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​

 

Mae Crucywel yn dref hardd sydd wedi’i lleoli yng nghornel de ddwyrain Powys ac mae ganddi boblogaeth o tua 5,716. Mae’r dref ar gefnffordd yr A40 ac mae hefyd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. I’r de mae Afon Wysg yn ffinio â’r dref ac i’r gogledd gwelir y Mynyddoedd Du, cadwyn ddwyreiniol y Parc Cenedlaethol. Mae dalgylch Gwasanaeth Crucywel yn cynnwys pentrefi Llangatwg, Llanbedr, Llangenni, Glangrwyne, Tretŵr a Chwmdu sy’n golygu mai tua 7,000 yw poblogaeth y gymuned.

Mae ystâd gyfagos Glan Wysg yn cynnal nifer o ddigwyddiadau gan gynnwys gemau polo rhyngwladol a Gŵyl y Dyn Gwyrdd i enwi ychydig. Ar gyrion y dref mae Cwrt y Gollen, sef Safle Hyfforddi'r Fyddin Brydeinig sy’n safle hyfforddi a recriwtio gweithredol ar gyfer y Fyddin.

Y prif risgiau ar gyfer yr orsaf yw’r ystadau diwydiannol yn Ystâd Ddiwydiannol Elvicta a’r Cartrefi Gofal Preswyl yn Greenhill a Chestnuts. Mae amryw o westai a thai llety mawr hefyd yn yr ardal yn ogystal ag ysgolion, ystadau preswyl, Gorsafoedd yr Heddlu a’r Ambiwlans a phriffyrdd megis yr A40.​