Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Aberhonddu

Gorsaf Dân Aberhonddu

Ffordd Camden
Aberhonddu
Powys,
LD3 7RT

Ffôn
: 0370 6060699​
Ebost: post@tancgc.gov.uk​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Tanau mewn Anheddau
  • Lleihau Tanau Simneiau
  • Lleihau Gwrthdrawiadau ar y Fordd
  • Lleihau Galwadau Gwasanaeth Arbennig (e.e. Achub, Llifogydd ayb.)


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​

 

Mae Aberhonddu yn dref farchnad draddodiadol yng Nghanolbarth Cymru a saif ar odre Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac mae ganddi boblogaeth o 14,009. Mae’r lleoliad hudol hwn ger cydlifiad dwy afon, Wysg a Honddu, wedi bod yn boblogaidd erioed ac mae’n cynnig golygfeydd godidog ac amrywiaeth eang o weithgareddau hamdden i ymwelwyr. Mae’n enwog am ei Heglwys Gadeiriol hynafol, ei phensaernïaeth Sioraidd, ei chamlas a’i gŵyl jazz sy’n cael ei chynnal ym mis Awst bob blwyddyn. Aberhonddu yw canolfan weinyddol Sir Frycheiniog. Mae Aberhonddu hefyd yn gartref i swyddfeydd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, y Fyddin yng Nghymru gyda’i  Phencadlys Gwersyll (Cymru), gwersyll hyfforddi Troedfilwyr Dering Lines a chanolfan hyfforddi’r fyddin ym Mhontsenni. 

Y prif risgiau ar gyfer Aberhonddu a’i chymunedau cyfagos yw’r rhwydweithiau ffyrdd sy’n cynnwys amryw o gefnffyrdd prifwythiennol gan gynnwys yr A40, yr A470, yr A478 a ffyrdd A a B eraill, Ysbyty Coffa Aberhonddu, coleg mawr ac ysgol uwchradd. Mae risgiau eraill yn cynnwys Afonydd Wysg a Gwy a’r amryw o nodweddion dŵr mewndirol sy’n denu nifer gynyddol o ddefnyddwyr hamdden.