Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Aber-craf

Gorsaf Dân Aber-craf

Maesyfron
Abercraf
Powys,
SA9 1XU

Ffôn
: 0370 6060699
Ebost: post@tancgc.gov.uk​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau tanau gwyllt (glaswelltir, rhostir a choedwig).
  • Lleihau Tanau mewn Anheddau
  • Lleihau Tanau Eilaidd
  • ​Lleihau Gwrthdrawiadau ar y Fordd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​

 

Mae Aber-craf, ym Mhowys, dair milltir o dref Ystradgynlais ar lethrau mynydd Cribarth sy’n enwog am ymddangos fel ‘Cawr sy’n Cysgu’. Mae’r ardal hon, sydd ar ffin Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mewn lle da iawn ar gyfer pobl sy’n hoff o chwaraeon gan fod caiacio, gwibgartio a beicio cwad ar gael yn lleol yn ogystal ag abseilio, canŵio, dringo creigiau, ogofa a cherdded ceunentydd. Yn y dref mae’r unig siop ogofa arbenigol yng Nghymru ac mae’n gartref i bencadlys Clwb Ogofa De Cymru. I’r rhai sy’n well ganddynt fod uwchben y ddaear, Rhaeadr Henrydd yw’r rhaeadr uchaf yn Ne Cymru, ac weithiau mae’n bosibl cerdded y tu ôl i’r rhaeadr a nofio yn ei dyfroedd. Bydd Adelina Patti, y soprano gorau o’i chyfnod, o hyd yn cael ei chysylltu â’i chartref ger Aber-craf.

Lleolir gorsaf Aber-craf yn ardal breswyl Aber-craf ger yr ysgol gynradd. Mae ardal weinyddol Aber-craf yn cynnwys Ystradgynlais, Coelbren, Glyntawe, y Gurnos a Chwmtwrch Uchaf ac Isaf. Mae gan y dref boblogaeth o 10,881.

Y prif risgiau ar gyfer yr Orsaf yw’r safleoedd diwydiannol yn Ystâd Ddiwydiannol Ynysdecwyn, Parc Busnes Woodlands, Ystâd Ddiwydiannol Caerbont a Gorsaf Potelu Dŵr Blaen Twyni. Lleolir hefyd cartrefi gofal preswyl, ysgol, gwarchodfa anifeiliaid a phriffyrdd megis yr A4067 yn yr ardal.