Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Y ​Tymbl

Gorsaf Dân Y Tymbl
Heol Llety
Tymbl
Sir Gaerfyrddin
SA14 6BN

Ffôn
: 0370 6060699

Ebost: post@tancgc.gov.uk


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau pob Categori o Alwadau Diangen
  • Lleihau Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd
  • Lleihau Galwadau Gwasanaeth Arbennig (e.e. Achub, Llifogydd etc.)


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​

 

Mae gan ardal gorsaf y Tymbl boblogaeth o 12,436. Mae’r Tymbl yn bentref i’r de o Cross Hands ger trefi Caerfyrddin a Llanelli. Mae’r Tymbl, yn ogystal â Chross Hands, yn rhan o gymuned Llanon.

Datblygwyd y Tymbl yn y 19eg ganrif i gartrefu mwynwyr glo carreg a oedd yn cael eu cyflogi ym mhyllau glo Dynant a Great Mountain.

Mae’r brif ardal y mae’r orsaf yn gyfrifol amdani yn estyn o Garmel yn y gogledd, Llanon yn y de, Capel Hendre yn y dwyrain a Llanddarog yn y gorllewin. Y prif risg ar gyfer y Tymbl a’r ardaloedd cyfagos yw’r rhwydwaith o ffyrdd A a B yn ogystal â chefnffordd yr A48. Y prif risg i’r ardal yw Gwrthdrawiadau ar y Ffordd.​

I’r gogledd o’r Tymbl mae Cross Hands â’i diwydiant ysgafn ac ardal fasnachol.​​