Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Rhydaman

​Gorsaf Dân Rhydaman
Heol Wallasey
Rhydaman
Sir Gaerfyrddin
SA18 2LU


Ffôn
: 0370 6060699

E-bost: post@tancgc.gov.uk​​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Tanau Eilaidd
  • Lleihau Galwadau Gwasanaeth Arbennig (e.e. Achub, Llifogydd etc.)
  • Lleihau pob Categori o Alwadau Diangen
  • Datblygu’r cynllun Diffoddwyr Tân Ifanc ymhellach
  • Parhau i ddarparu Gwiriadau Diogelwch Tân yn y Cartref i’r rhai sy’n wynebu’r risg fwyaf


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​

 

Mae gan ardal gorsaf Rhydaman boblogaeth o 28,676. Mae’r dref ar derfyn Dyffryn Aman ac fe’i datblygwyd yn dref fwyngloddio, gan fanteisio ar y dyddodion glo helaeth yn yr ardal. Erbyn hyn, mae’r rhan fwyaf o’r mwyngloddio wedi dod i ben ond mae Rhydaman yn parhau’n gymuned sy’n ffynnu ac mae ganddi ardal siopa fywiog sy’n gwasanaethu’r dref a sawl pentref yn yr ardal gyfagos.

Mae’r orsaf yn gwasanaethu tref Rhydaman a’r cymunedau cyfagos ac mae ganddi Dendar Achub a sawl peiriant arbennig sy’n cynnwys Pwmp Cyfaint Uchel, cyfarpar anadlu Uned Gymorth ac Uned Les. Mae’r Pwmp Cyfaint Uchel yn Adnodd Ymateb Cenedlaethol, a gellir galw arno i fynd i ddigwyddiadau ledled y DU yn rhan o Gynllun Cydnerthu Cenedlaethol Llywodraeth y DU. Mae’r risgiau yn yr ardal yn cynnwys nifer fawr o safleoedd diwydiannol a masnachol, ysgol uwchradd a choleg technegol, pwll mawr glo brig a nifer o chwareli mawr. Mae rheilffordd Canolbarth Cymru yn rhedeg trwy’r ardal ac mae’r rhwydweithiau ffyrdd helaeth lleol yn cynnwys yr M4, yr A48 a’r A483. Mae tanau eilaidd sy’n cynnwys porfa a rhostir yn gyffredin yn yr ardal ac mae Dyffryn Aman yn enwedig yn dioddef nifer fawr o danau yn y categori hwn yn flynyddol.