Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Llanymddyfri

Gorsaf Dân Llanymddyfri
Heol Llanfair
Llanymddyfri
Sir Gaerfyrddin
SA20 0HY

Ffôn
: 0370 6060699

Ebost: post@tancgc.gov.uk


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd
  • Lleihau Galwadau Gwasanaeth Arbennig (e.e. Achub, Llifogydd etc.)
  • Lleihau Galwadau Tân o Fwriad Da


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​

 

Mae gan ardal gorsaf Llanymddyfri boblogaeth o 6,003. Mae afon Tywi a’r A40 yn rhedeg trwy dref farchnad Llanymddyfri.

Caiff y dref ei gwasanaethu gan orsaf drenau Llanymddyfri, lle mae gwasanaeth parcio a theithio i Lanelli ac i Amwythig trwy Linell Calon Cymru. Caiff Llanymddyfri ei henw, a gredir fel arfer i olygu ‘eglwys ymysg y dyfroedd’, o’i lleoliad rhwng afon Tywi ac afon Brân i fyny’r afon o’u cydlifiad.

Mae Llanymddyfri yn dref farchnad brysur a chanddi nifer o dafarndai a gwestai, ac mae ganddi hefyd goleg ac ysbyty bwthyn. Darpara’r orsaf gefnogaeth frys i’r cymunedau cyfagos gan gynnwys Llangadog, Llanwrda, Rhandirmwyn, Cilycwm a Chrug-y-bar yn ogystal â sawl pentref a phentrefan arall.

Y brif risg i Lanymddyfri a’i chymunedau cyfagos yw’r rhwydweithiau o ffyrdd A a B sy’n arwain at y gogledd a’r de yn ogystal â chefnffyrdd yr A40 a’r A483. Mae afon Tywi yn llifo gerllaw a gall weithiau beri risg o lifogydd neu waith achub o ddŵr.