Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Llanelli

Gorsaf Dân Llanelli
Rhodfa'r Gorfforaeth
Llanelli
Sir Gaerfyrddin
SA15 3PF

Ffôn
: 0370 6060699

Ebost: post@tancgc.gov.uk​


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Tanau Eilaidd
  • Lleihau pob Categori o Larymau Diangen
  • Lleihau Galwadau Gwasanaeth Arbennig (e.e. Achub, Llifogydd etc.)
  • Darparu Gwiriadau Diogelwch Tân yn y Cartref i’r rhai sy’n wynebu’r risg fwyaf


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​

 

Mae gan ardal gorsaf Llanelli boblogaeth o 54,495. Llanelli yw’r Dref fwyaf yn Sir Gaerfyrddin ac mae wedi’i lleoli ger Moryd Llwchwr ar arfordir gorllewin Cymru, tua 10 milltir (16 cilomedr) i orllewingogledd- orllewin Abertawe a 12 milltir (19 cilomedr) i’r de ddwyrain o dref y sir, Caerfyrddin. Mae’r dref yn enwog am ei thraddodiad rygbi balch ac mae’n ganolfan cynhyrchu tunplat.

Mae’r orsaf yn gwasanaethu tref Llanelli a’r ardaloedd cyfagos sy’n cynnwys Porth Tywyn a Llangennech. Mae’r prif risgiau yn yr ardal yn cynnwys diwydiant trwm megis dur TATA yn Nhrostre a Calsonic yn Felin-foel. Mae’r ardal hefyd yn cynnwys sawl ffatri a warws, siopau manwerthu helaeth a llawer o dai tafarn, clybiau a gwestai.

Mae’r M4 yn ymyl ei ffin, mae’r rheilffordd sy’n cysylltu â Paddington yn rhedeg trwyddi ac mae system gefnffyrdd brysur yn bwydo’r canol. Mae gan Lanelli sawl cymuned breswyl fawr sy’n arwain at gyfradd uwch ar gyfartaledd o danau preswyl nag yn ardaloedd eraill Sir Gaerfyrddin.

Mae gan y dref ysbyty, coleg a sawl ysgol uwchradd a chynradd. Mae ganddi 3 canolfan siopa brysur (Elli, Trostre a Phemberton).