Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Llandeilo

Gorsaf Dân Llandeilo
Heol Caerfyrddin
Llandeilo
Sir Gaerfyrddin
SA19 6RP

Ffôn
: 0370 6060699

Ebost: post@tancgc.gov.uk


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Galwadau Gwasanaeth Arbennig (e.e. Achub, Llifogydd etc.)
  • Lleihau pob Categori o Alwadau Diangen
  • Lleihau Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad,
 cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​​​

 

Mae gan ardal gorsaf Llandeilo boblogaeth o 8,960. Mae Llandeilo yn dref yn Sir Gaerfyrddin sydd wrth groesfan Afon Tywi ger yr A483 ar bont garreg o’r 19eg ganrif. Mae gyferbyn â phwynt mwyaf gorllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Caiff y dref ei gwasanaethu gan orsaf drenau Llandeilo ar Reilffordd Calon Cymru. Mae prif stryd Llandeilo yn ardal siopa brysur a chanddi siopau arbenigol; mae ganddi dafarndai a gwestai o safon sy’n cynorthwyo i gynnal yr economi leol.

Y prif risgiau yw’r rhwydweithiau o ffyrdd A a B sy’n arwain at y dref, yn enwedig yr A483 a’r A40.

Risgiau eraill yw’r ysgolion uwchradd, ffatri bwydydd anifeiliaid a gorsaf drenau.

Mae afon Tywi yn llifo heibio cyrion y dref i lawr trwy Ddyffryn Tywi, ac weithiau gall achosi risg o lifogydd a gwaith achub o ddŵr.