Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Hendy-gwyn ar Daf

Gorsaf Dân Hendy-gwyn
Stryd Ollewin
Hendy-gwyn
Sir Gaerfyrddin
SA34 0AE

Ffôn
: 0370 6060699

Ebost: post@tancgc.gov.uk


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Galwadau Gwasanaeth Arbennig (e.e. Achub, Llifogydd etc.)
  • Lleihau Gwrthdrawiadau ar y Ffordd​
  • Lleihau Tanau Eilaidd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​

 

Mae gan orsaf ardal Hendy-gwyn ar Daf boblogaeth o 10,138. Mae Hendy-gwyn yn dref fach ar y ffin rhwng Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro ger afon Taf. Mae Hendy-gwyn yn gartref i ‘Frithyll Hendy-gwyn’ sy’n nodedig am ei wyau a’i gennau olewog.

Mae Hendy-gwyn ar yr A40 brysur i Hwlffordd ac ar y brif linell i borthladdoedd prysur Doc Penfro ac Abergwaun. Mae’r ardal yn wledig ar y cyfan; fodd bynnag mae gan Hendy-gwyn sawl busnes a gwasanaeth llwyddiannus gan gynnwys ysgol uwchradd a chanolfan adnabyddus Hywel Dda.

Prif risgiau Hendy-gwyn a’i chymunedau cyfagos yw’r rhwydweithiau o ffyrdd A a B i mewn ac allan o’r dref. Mae’n rhan o brif lwybr cludiant ar gyfer cludo nwyddau ar y ffordd ac ar y rheilffordd a’r traffig tymhorol sy’n anelu tuag at arfordir Sir Benfro. Mae afon Taf yn llifo trwy Hendy-gwyn a gall ​weithiau beri risg o lifogydd neu waith achub o ddŵr.​​​