Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Cydweli

Gorsaf Dân Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Ffôn
: 0370 6060699

Ebost: post@tancgc.gov.uk​


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Galwadau Gwasanaeth Arbennig (e.e. Achub, Llifogydd etc.)
  • Lleihau Tanau Eilaidd
  • Lleihau Galwadau Tân Diangen o Larymau Tân Awtomatig


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​​

 

Mae gan ardal gorsaf Cydweli boblogaeth o 8,078. Mae Cydweli yn dref tua 10 milltir (16km) i’r gogledd ddwyrain o’r brif dref sef Llanelli, ac mae ger afon Gwendraeth fach uwchben Bae Caerfyrddin.

Mae’r orsaf yn gwasanaethu tref Cydweli a’r cymunedau cyfagos sef Llansaint, Glanyfferi, Llandyfaelog, Mynydd y Garreg a Phen-bre. Mae’r ardal y mae’r orsaf yn gyfrifol amdani yn cynnwys Porth Tywyn a Moryd Tywi o Gefn Sidan yn y dwyrain i Lanyfferi yn y gorllewin.

Mae’r prif rwydwaith rheilffyrdd rhwng Caerfyrddin ac Abertawe yn mynd trwy ardal Cydweli o’r naill ben i’r llall. Mae cylch rasio cyfagos Pen-bre a maes awyr i awyrennau bach, glanfa hofrennydd a’r maes bomio yn RAF Pen-bre yn cynyddu’r risg leol.​​