Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Castellnewydd Emlyn

Gorsaf Dân Castellnewydd 
Heol Newydd
Castellnewydd Emlyn
Sir Gaerfyrddin
SA38 9BA

Ffôn
: 0370 6060699

Ebost: post@tancgc.gov.uk


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Galwadau Gwasanaeth Arbennig (e.e. Achub, Llifogydd etc.)
  • Lleihau Tanau Eilaidd
  • Lleihau Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​​

 

Mae gan ardal gorsaf Castellnewydd Emlyn boblogaeth o 10,687. Mae Castellnewydd Emlyn yn dref sy’n pontio siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin (er ei bod yn swyddogol yn Sir Gaerfyrddin) ac mae ger afon Teifi.

Mae Castellnewydd Emlyn yn dref farchnad brysur sy’n darparu gwasanaethau i breswylwyr y dref a’r cymunedau amaethyddol ehangach. Yn wahanol i sawl tref fach wledig, mae Castellnewydd Emlyn wedi llwyddo i gadw ystod eang o wasanaethau lleol, sy’n seiliedig yn bennaf ar fusnesau bach teuluol. Prif gyflogwr y dref yw Saputo sy’n cynhyrchu caws Mozzarella trwy ddefnyddio cynnyrch llaeth lleol.

Mae’r orsaf yn darparu ymateb brys i bentrefi cyfagos sef Cenarth, Capel Iwan, Drefach, Henllan a Rhydlewis yn ogystal â phentrefi a phentrefannau bach eraill.

Y prif risgiau yw’r rhwydwaith o ffyrdd sy’n bwydo i mewn o dri chyfeiriad ac afon Teifi sy’n llifo ochr yn ochr â’r dref.