Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Caerfyrddin

Gorsaf Dân Caerfyrddin
Heol Llwyn Pisgwydd
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1SP

Ffôn
: 0370 6060699

E-bost: post@tancgc.gov.uk


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Galwadau Tân Diangen o Larymau Tân Awtomatig
  • Lleihau Galwadau Gwasanaeth Arbennig (e.e. Achub, Llifogydd etc.)
  • Lleihau Gwrthdrawiadau Traffig Ffyrdd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​

 

Mae gan ardal gorsaf Caerfyrddin boblogaeth o 28,378. Caerfyrddin yw ail dref fwyaf Sir Gaerfyrddin ac mae wedi’i lleoli ar lan afon Tywi. Mae’n honni i fod y dref hynaf yng Nghymru ac mae’n dref farchnad draddodiadol a chanddi farchnadoedd da byw a manwerthu.

Mae’r orsaf yn gwasanaethu tref Caerfyrddin ac mae hefyd yn cefnogi’r peiriannau yng Nghydweli, Pont-iets, y Tymbl, Castellnewydd Emlyn, Llandysul, Llandeilo a Hendy-gwyn ar Daf. Mae rhwydweithiau o ffyrdd A a B yn ogystal â chefnffyrdd yr A40 a’r A48 yn dod â thraffig trwm sy’n mynd yn bennaf trwodd i’r arfordir, ac mae’r ffyrdd hyn yn cynyddu nifer y Damweiniau Traffig Ffyrdd y mae criwiau Caerfyrddin yn mynd iddynt yn sylweddol.

Mae gan y dref ddwy ganolfan siopa yn ogystal â dwy ysgol uwchradd fawr, dau goleg, dwy ffatri bwydydd anifeiliaid ac ysbyty cyffredinol.

Mae afon Tywi yn llifo trwy’r dref lawr i’r foryd yn Llansteffan a gall ar adegau achosi risg o lifogydd a gw​aith achub o ddŵr. Mae ardaloedd eraill yr orsaf yn wledig ar y cyfan.