Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Cei Newydd

Gorsaf Dân Cei Newydd

Uplands Square
Cei Newydd​​
SA45 9QH


Ffôn
: 0370 6060699
Ebostpost@tancgc.gov.uk​


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Prif Danau
  • Lleihau Tanau Eilaidd
  • Lleihau Galwadau Tân Diangen gan Larymau Tân Awtomatig


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​

 

Caiff poblogaeth Cei Newydd ei heffeithio arni’n sylweddol gan dwristiaeth dymhorol ac mae’n amrywio o 1200 yn ystod misoedd y gaeaf i 5000+ yn ystod yr haf. Mae’r pentref yn parhau yn un o ganolfannau hwylio mwyaf poblogaidd Cymru ac mae’n cynnig ystod eang o weithgareddau hamdden morol gan gynnwys hwylio, caiacio, bordhwylio a chychod modur.

Mae’r amgylchedd morol naturiol yn darparu ffynhonnell o gyflogaeth i’r boblogaeth breswyl trwy ddiwydiant bach pysgota a thwristiaeth. Roedd cysylltiadau Dylan Thomas â Cheredigion yn cynnwys perthnasau yn byw yng Nghei Newydd a cheir llwybr Dylan Thomas o amgylch y pentref.

Gellir cael mynediad at y pentref trwy gefnffordd yr A487 ac mae ganddo amryw o westai a lletyau Gwely a Brecwast, ysgol gynradd, ffatri fach ddiwydiannol sy’n prosesu pysgod, amryw o feysydd carafannau mawr ac eiddo domestig preswyl.

Mae’r Orsaf yn gwasanaethu’r pentref ac mae’n darparu cymorth i drefi Aberaeron ac Aberteifi sydd gerllaw. Mae demograffeg a matrics risg y dref yn dylanwadu ar alwadau’r orsaf a chaiff hyn ei adlewyrchu yn nifer y personél, yr offer a’r rhaglenni hyfforddi a fabwysiadir gan y staff.​