Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Aberteifi

Gorsaf Dân Aberteifi
Heol Baddondy
Aberteifi
Ceredigion
SA43 1JY

Ffôn
: 0370 6060699

Ebost: post@tancgc.gov.uk​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013
  • Lleihau Prif Danau
  • Lleihau Tanau Eilaidd
  • Lleihau Tanau Simneiau


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​

 

Mae Aberteifi ar aber afon Teifi lle mae Ceredigion yn cwrdd â Sir Benfro. Dyma’r ail dref fwyaf yng Ngheredigion. Yn 2001, poblogaeth y dref oedd 4,203 o breswylwyr. Mae’n ganolfan weinyddol ranbarthol arwyddocaol ar gyfer Gorllewin Cymru ac mae ganddi ysbyty, coleg, canolfan gelfyddydau fodern, Neuadd y Dref o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, castell newydd ei adnewyddu a theatr.

Mae’r orsaf yn gwasanaethu Aberteifi a chymunedau cyfagos Llechryd, Llandudoch ac Aberporth.

Mae tref Aberteifi a’i chymunedau cyfagos yn wynebu risg gyffredin yn bennaf gyda’u tai domestig, ac mae  ychydig o ardaloedd yn wynebu mwy o risg na’r cyffredin. Mae’r dref yn dref farchnad brysur ac mae ganddi amryw o dafarndai a gwestai. Y prif risg ar gyfer yr orsaf a’i chymunedau cyfagos yw’r rhwydweithiau o ffyrdd A a B. Mae gan y dref hefyd risgiau eraill gan gynnwys ysbyty bach, ysgol uwchradd, ardal fach o unedau diwydiannol a chanolfan QinetiQ yn Aberporth.

Mae demograffeg a matrics risg y dref yn dylanwadu ar alwadau’r orsaf a chaiff hyn ei adlewyrchu yn nifer y personél, yr offer a’r rhaglenni hyfforddi a fabwysiadir gan y staff.​