Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Aberaeron

Gorsaf Dân Aberaeron

Heol y Frenhines
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0BY

Ffôn
: 0370 6060699
Ebost: post@tancgc.gov.uk


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Prif Danau
  • Lleihau Tanau Eilaidd
  • Lleihau Gwrthdrawiadau ar y Ffordd​

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​

 

Mae Aberaeron yn dref glan môr sydd rhwng Aberystwyth ac Aberteifi ar yr A487; mae’n gartref i Bencadlys Cyngor Sir Ceredigion. Yn 2001, roedd y boblogaeth yn 1520.

Rhoddwyd cerflun gwir faint o stalwyn cob Cymreig i’r dref yn 2005 gan Ŵyl Merlod a Chobiau Cymreig Aberaeron i ddynodi’r ardal yn sir Cobiau Cymreig ac fe’i crëwyd gan y cerflunydd David Mayer. Mae cysylltiadau Dylan Thomas ag Aberaeron, Cei Newydd a Thalsarn wedi’u cofnodi gan yr awdur lleol, David N Thomas. Mae llwybr Dylan Thomas yn mynd trwy Geredigion, gan basio trwy Aberaeron a dod i ben yng Nghei Newydd.

Mae’r orsaf yn gwasanaethu ardal Aberaeron ac mae’n cefnogi ymatebion gweithredol yng nghymunedau cyfagos Aberarth a Chei Newydd.

Mae tref Aberaeron a’i chymunedau cyfagos yn wynebu risg cyffredin yn bennaf gyda’i thai domestig ac mae ychydig o ardaloedd yn wynebu mwy o risg na’r cyffredin. Mae Aberaeron yn dref farchnad brysur ac mae ganddi amryw o dafarndai a gwestai. Y prif risg ar gyfer yr orsaf a’i chymunedau cyfagos yw’r rhwydweithiau o ffyrdd A a B. Mae gan y dref hefyd risgiau eraill gan gynnwys ysbyty bach, ysgol uwchradd, ardal fach o unedau diwydiannol a Phencadlys Cyngor Sir Ceredigion.​