Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Port Talbot

Gorsaf Dân Port Talbot 
Heol Commercial
Port Talbot
SA13 1LG

Ffôn
: 0370 6060699

Ebost: post@tancgc.gov.uk​


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Tanau mewn Anheddau
  • Lleihau Gwrthdrawiadau ar y Fordd
  • Lleihau Tanau Eilaidd
  • Lleihau Galwadau Gwasanaeth Arbennig (e.e. Achub, Llifogydd etc.)


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, ffoniwch 0370 60 60 699 est 6600, os gwelwch yn dda.

 

Datblygodd Port Talbot yn dref ddiwydiannol oherwydd ei safle ar lannau Afon Afan. Heddiw, mae Pont y Stryd Fawr yn cysylltu’r dref â chanolfan siopa sydd newydd ei hadnewyddu.

Mae gan dref Port Talbot boblogaeth o 42,000 sef yr ail ardal fwyaf poblog ym Mwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. Lleolir gorsaf dân Port Talbot yng nghefn Commercial Road, Tai-bach, ac mae’n cynnwys wardiau Margam, Tai-bach, Sandfields East, Sandfields West, Port Talbot, Aberafan, Bryn, Cwmafon a Baglan.

​Mae ardal yr Orsaf yn cynnwys sawl safle manwerthu a siopa gwahanol, gan gynnwys Canolfan Siopa dan do Aberafan. Yn yr ardal hefyd ceir ysbyty mawr, theatr yn ogystal ag ardaloedd diwydiannol a phorthladd mawr, a gwelir sawl ffatri gweithgynhyrchu a phrosesu gwahanol megis gwaith dur, harbwr dŵr dwfn a ffatri nwy. Mae Gorsaf Dân Port Talbot hefyd yn gwasanaethu rhan o draffordd yr M4, y brif reilffordd o Abertawe i Lundain ac ardaloedd gwledig mawr gan gynnwys nifer o fynyddoedd ac ardaloedd mawr o goedwig sy’n ymestyn i fyny’r cymoedd.​ Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad yng Ngorsaf Dân Port Talbot, ffoniwch 0370 60 60 699 est 6600, os gwelwch yn dda.​