Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Pontardawe

Gorsaf Dân Pontardawe
Rodfa Allt-y-cham
Pontardawe
Abertawe
SA8 4JR

Ffôn
: 0370 6060699

Ebost: post@tancgc.gov.uk​


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Tanau mewn Anheddau
  • Lleihau Gwrthdrawiadau ar y Fordd
  • Lleihau Tanau Eilaidd
 

Mae Pontardawe yng nghalon Cwm Tawe ac mae ganddi boblogaeth o 26,500. Ar un adeg, roedd Pontardawe yn ganolfan ddiwydiannol a oedd yn ffynnu ac yn gartref i Gamlas Abertawe. Pontardawe sy’n cynnal yr Ŵyl Gelfyddydau enwog sy’n denu miloedd o ymwelwyr i’r ardal.

Adeiladwyd Gorsaf Dân Pontardawe yn wreiddiol yn y 1960au hwyr ac fe’i lleolir yn agos at ganol y dref. Caiff gorsaf dân Pontardawe ei staffio trwy ddefnyddio System Griwio Hunan Restru Dyletswyddau.

​​Mae’r orsaf yn gwasanaethu tref Pontardawe a’i chymunedau cyfagos, yn ogystal â darparu cymorth i ardal ehangach Castell-nedd Port Talbot, Sir Gaerfyrddin, Abertawe a De Powys. Yn ystod rhan ddiwethaf y 19eg Ganrif, a hyd at ganol yr 20fed ganrif, dur a thunplat oedd prif ddiwydiannau Pontardawe, ac roedd sawl gwaith dur a thunplat yn allforio ledled y byd. Erbyn hyn, mae tirlun diwydiannol Cwm Tawe yn dra gwahanol. Mae’r dref a’i chymunedau cyfagos ar y cyfan yn wynebu risg gyffredin gyda thai domestig, ond mae hefyd yn cynnwys ychydig o ardaloedd o risg uchel. Mae’r rhain yn cynnwys unedau gweithgynhyrchu amrywiol, y rhwydwaith o ffyrdd A a B, diwydiant trwm ac afon Tawe sy’n llifo trwy’r dref a gall, ar adegau, achosi risg o lifogydd i’r cymunedau cyfagos