Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Amman Valley Community Station

Amman Valley Fire Station
New Road
Gwaun Cae Gurwen
Rhydaman
SA18 1UN

Ffôn: 0370 6060699

Ebost: mail@mawwfire.gov.uk​


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Gostyngiad mewn Llosgi Bwriadol
  • Gostyngiad mewn Tanau Cerbyd
  • Gostyngiad mewn Tanau Domestig​
  • Gostyngiad mewn Gwrthdrawiadau ar y Ffordd
  • Gostyngiad mewn Galwadau i Danau


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, ffoniwch 0370 60 60 699 est 6600, os gwelwch yn dda.​

 

Mae Gorsaf Tân ac Achub Gymunedol Dyffryn Aman yn gartref i un peiriant gweithredol ac mae’n orsaf Wrth Gefn, a leolir yn strategol i wasanaethu Dyffryn Aman Uchaf, yn ogystal â rhoi cymorth i Ardaloedd Rheoli Sirol Gaerfyrddin a Phowys sydd gerllaw.  Rheolir y criw gan y Rheolwr Gwylfa Geraint Thomas ac mae’n cynnwys dynion a menywod lleol sydd ag amrywiol ymrwymiadau gwaith eraill, ond sy’n rhoi o’u hamser sbâr i wasanaethu fel Diffoddwyr Tân.

Lleolir yr orsaf ei hun oddi ar Heol Newydd yng Ngwaun-Cae-Gurwen, sef cartref genedigol y cyn-chwaraewr rygbi enwog, Gareth Edwards.

Mae gan yr ardal draddodiad glofaol cyfoethog, gyda phwll glo brig mawr yn dal i weithredu yn yr ardal, ac mae’n un o risgiau pennaf yr orsaf.  Mae’r risgiau eraill sy’n bodoli yn yr ardal wledig hon yn cynnwys tanau gwyllt mawr a’r fferm wynt sy’n cael ei hadeiladu ar hyn o bryd.

Mae’r orsaf yn gyfleuster cymunedol pwysig, sy’n darparu canolbwynt a chyfleusterau lles i Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu, yn ogystal â chyfleusterau cyfarfod ar gyfer nifer o fudiadau lleol.  

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn ddiffoddwr tân ar alwad yng Ngorsaf Dân Dyffryn Aman, yna ffoniwch 0370 60 60 699 est 6600, os gwelwch yn dda.