Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Y Cymer

Gorsaf Dân y Cymer
Ger Ffordd yr Orsaf
Y Cymer
Port Talbot
SA13 3HR

Ffôn
: 0370 6060699

Ebost: post@tancgc.gov.uk​


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Tanau mewn Anheddau
  • Lleihau Gwrthdrawiadau  ar y Fordd
  • Lleihau Tanau Eilaidd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, ffoniwch 0370 60 60 699 est 6600, os gwelwch yn dda.

 

Mae gan Gwm Afan, sy’n adnabyddus ledled y byd am Barc Coedwig Afan, dreftadaeth fwyngloddio gyfoethog ac mae’n enwog am ei lwybrau beicio mynydd o safon fyd-eang. Personél Dyletswydd Wrth Gefn sydd yng Ngorsaf Dân y Cymer, ac mae’n gwasanaethu poblogaeth o 6000.

​Mae’r Orsaf hefyd yn cefnogi’r Gwasanaeth Ambiwlans trwy ddarparu adeilad a chyfleusterau lles ar gyfer parafeddygon. Lleolir yr Orsaf Dân oddi ar Heol yr Orsaf a gellir ei chyrraedd trwy Heol Maesteg/Pont Avon Street. Lleolir yr orsaf yn strategol i wasanaethu cymunedau Cwm Afan ac mae hefyd yn darparu cymorth gweithredol ym Mhort Talbot, Castell-nedd a Maesteg. Mae’r Cymer mewn lleoliad gwledig wedi’i hamgylchynu gan fynyddoedd a choedwigoedd ac mae’r A4107 yn torri trwy’r cwm. Yr ardaloedd preswyl yw’r prif risg oherwydd y proffil deiliadaeth a’u lleoliad agos at  danau posibl mewn coedwigoedd.​​ Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad yng Ngorsaf Dân Y Cymer, ffoniwch 0370 60 60 699 est 6600, os gwelwch yn dda.​