Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Castell-nedd

Gorsaf Dân Castell-nedd
Heol Cimla
Cimla
Castell-nedd
SA11 3UG

Ffôn
: 0370 6060699​

Ebost: post@tancgc.gov.uk​


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Tanau mewn Anheddau
  • Lleihau Gwrthdrawiadau ar y Fordd
  • Lleihau Galwadau Gwasanaeth Arbennig (e.e. Achub, Llifogydd etc.)
 

Mae Castell-nedd yn dref farchnad hanesyddol ac mae’n ganolbwynt ar gyfer pum Cwm. Mae ganddi boblogaeth o 50,000 sef yr ardal a chanddi’r boblogaeth fwyaf ym Mwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. Lleolir Gorsaf Dân Castell-nedd yn ardal Cimla, Castell-nedd ac mae’n gwasanaethu’r dref a’r cymunedau cyfagos. Mae’r Orsaf hefyd yn darparu cymorth gweithredol i orsafoedd cyfagos yng Nghwm Nedd, Cwm Dulais a Chwm Afan. Mae gan orsaf Castell-nedd 28 o bersonél sy’n gweithio system shifft dyletswydd amser llawn.

Mae tref Castell-nedd yn ganolfan siopa brysur ac mae ganddi hefyd farchnad dan do a sawl caffi, gwesty a thafarn. Mae rhwydwaith helaeth o ffyrdd yn ac o amgylch yr ardal sy’n cynnwys traffordd yr M4, yr A465 a sawl ffordd A a B arall. Mae gan y dref hefyd risgiau eraill sy’n cynnwys Ysbyty, Coleg a sawl ysgol. Mae’r brif reilffordd rhwng Abertawe a Llundain yn mynd trwy ardal yr orsaf ac mae gorsaf drenau yng nghanol tref Castell-nedd. Mae afon Nedd yn llifo trwy’r dref a gall, ar adegau, achosi risg o lifogydd i’r cymunedau cyfagos.