Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Blaendulais

Gorsaf Dân Blaendulais
Rhes Bryndulais
Blaendulais
Castell-nedd
SA10 9EA

Ffôn
: 0370 6060699

Ebost: post@tancgc.gov.uk​


Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Prif Danau
  • Lleihau Gwrthdrawiadau ar y Fordd
  • Lleihau Tanau Eilaidd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, ffoniwch 0370 60 60 699 est 6600, os gwelwch yn dda.

 

Yng Ngwm Dulais, mae cyfle o hyd i ddarganfod hanes mwyngloddio yn Amgueddfa Glofa Cefn Coed. Ar un adeg, Cefn Coed oedd pwll glo carreg dyfnaf y byd. Credir mai Banwen, pentref ar flaen y cwm, oedd man geni Sant Padrig, Nawddsant Iwerddon.

Mae Gorsaf Dân Blaendulais yn gwasanaethu ardal sy’n ymestyn o Amgueddfa Glofa Cefn Coed ar waelod y cwm i fyny at bentrefi Banwen ac Onllwyn ar ben blaen y cwm ac mae’n gwasanaethu poblogaeth o 5000.

Y brif risg ar gyfer Blaendulais a’i chymunedau cyfagos yw’r rhwydweithiau o ffyrdd A a B sy’n arwain at Gastell-nedd a’r cymoedd cyfagos. Er nad oes ar hyn o bryd prif gyflogwyr a chanddynt unedau gweithgynhyrchu diwydiannol mawr yn ardal yr Orsaf, mae sawl uned ddiwydiannol fach ym mhentref Crynant.

​Y brif risg arall sy’n werth ei nodi yn yr ardal yw’r tir coedwig helaeth yn ardal yr Orsaf. Er bod y coedwigoedd hyn yn denu nifer fawr o ymwelwyr o bell ac agos ar gyfer gweithgareddau beicio mynydd a beicio oddi ar y ffordd, gall y coedwigoedd fod yn risg unigryw yn eu hunain.​ Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad yng Ngorsaf Dân ​Blaendulais, ffoniwch 0370 60 60 699 est 6600, os gwelwch yn dda.​