Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Reynoldston

Gorsaf Dân Reynoldston

Teras Sant Siôr​
Reynoldston
Abertawe
SA3 1AB

Ffôn
: 0370 6060699​
Ebost: post@tancgc.gov.uk​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • ​Lleihau Tanau Domestig
  • Lleihau Gwrthdrawiadau ar y Fordd
  • Lleihau Tanau Eilaidd, Glaswellt, Rhostir, ayb.


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​​

 

Mae Gorsaf Dân Reynoldston ym mhentref prydferth Reynoldston ym Mhenrhyn Gŵyr o dan dirnod enwog Cefn Bryn.

Mae poblogaeth y Gŵyr yn cynyddu’n sylweddol yn ystod misoedd yr haf gyda nifer fawr o bobl ar eu gwyliau’n ymweld â’r ardal. Mae sawl maes carafanau mawr yn lletya carafanau statig a charafanau teithio.

Mae gan Reynoldston Bwmp Achub sy’n rhoi rhagor o allu di-oed i ddiffoddwyr tân wrth ddelio â gwrthdrawiadau ffyrdd difrifol, yn ogystal â chynnal a gwella’r ffyrdd traddodiadol o ddelio â thanau. Mae ganddi’r offer tân ac achub diweddaraf yn ogystal â systemau gwybodaeth a’u lluniwyd i sicrhau bod diffoddwyr tân yn cael y data diweddaraf ynglŷn â risgiau penodol.

Mae gan yr orsaf hefyd Landrover a gaiff ei ddefnyddio yn gerbyd ymatebydd cyntaf ar gyfer partneriaeth y Cyd-ymatebwyr â’r Ymddiriedolaeth Ambiwlans, lle mae pob tîm yn cynorthwyo’r Ymddiriedolaeth trwy ddarparu gofal meddygol brys mewn lleoliadau anghysbell ac yn ymateb i alwadau meddygol ar ran y Gwasanaeth Ambiwlans.​