Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Gorseinon

Gorsaf Dân Gorseinon

Stryd y Gorllwein
Gorseinon
Abertawe
SA4 4AG

Ffôn
: 0370 6060699
Ebost: post@tancgc.gov.uk​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • Lleihau Tanau Domestig
  • Lleihau Gwrthdrawiadau ar y Fordd
  • Lleihau Tanau Eilaidd


Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Ddiffoddwr Tân Ar Alwad, cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda.​​​​​

 

Adeiladwyd Gorsaf Dân Gorseinon yn y 1960au yn hen Frigâd Dân Abertawe ac mae’n adeilad un llawr â dau fae peiriannau. Mae’r Orsaf yn delio â maestrefi prysur Abertawe a chymunedau Gorseinon, Casllwchwr, Tre-gŵyr, Penclawdd a Phenllergaer. Mae gan orsaf dân Gorseinon:

Bwmp Achub sy’n rhoi rhagor o allu di-oed i ddiffoddwyr tân wrth ddelio â gwrthdrawiadau ffyrdd difrifol, yn ogystal â chynnal a gwella’r ffyrdd traddodiadol o ddelio â thanau. Mae ganddi’r offer tân ac achub diweddaraf yn ogystal â systemau gwybodaeth a luniwyd i sicrhau bod diffoddwyr tân yn cael y data presennol o ran risgiau penodol. Mae deg diffoddwr tân yn gweithio yn yr Orsaf o dan reolaeth Rheolwr Gwylfa a thri Rheolwr Criw ar system staffio rhan amser sef Swyddi Wrth Gefn Gwag.

Caiff yr orsaf ei rhedeg ar system galwr personol sy’n golygu bod personél ar gael yn ôl y galw gan y gymuned 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Mae gan yr orsaf hefyd gefnogaeth Swyddog Cyswllt yr Orsaf llawn amser sy’n goruchwylio’r trefniadau o ddydd i ddydd gyda rhagor o gymorth gan Bencadlys Ardal Reoli Abertawe.