Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Canol Abertawe

Gorsaf Dân Canol Abertawe

Y Strand
Abertawe
SA1 8AD

Ffôn
: 0370 6060699
Ebost: post@tancgc.gov.uk​

Blaenoriaethau ar gyfer 2012-2013

  • ​Lleihau Tanau Domestig
  • Lleihau Gwrthdrawiadau Traffig ar y Fordd
  • Lleihau Larymau Tân Awtomatig
 

Adeiladwyd yr orsaf newydd yn 1992 ac mae’n ddyluniad traddodiadol gyda dau fae peiriannau, swyddfeydd ac ystafell fwyta ar lefel y ddaear.

Mae’r Orsaf yn cynnwys Dinas Abertawe a chymdogaethau cyfagos Penlan, Blaenymaes, St Thomas, Bôn-y-maen a Hafod. Dyma’r orsaf brysuraf yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru gyda chyfartaledd o dros 1660 galwad y flwyddyn. Mae gan Ganol Abertawe:

Bwmp Achub sy’n rhoi rhagor o allu di-oed i ddiffoddwyr tân wrth ddelio â gwrthdrawiadau ffyrdd difrifol, yn ogystal â chynnal a gwella’r ffyrdd traddodiadol o ddelio â thanau. Mae ganddi’r offer tân ac achub diweddaraf yn ogystal â systemau gwybodaeth a luniwyd i sicrhau bod diffoddwyr tân yn cael y data presennol o ran risgiau penodol.

Mae gan yr orsaf hefyd Landrover a Chwch Achub. Mae’r peiriant yn cario matiau chwyddadwy achub o’r mwd a sled achub chwyddadwy. Defnyddir y cwch yn bennaf ar gyfer digwyddiadau yn afon Tawe neu ger ei glannau, ac mae ar gael i’w ddefnyddio ledled y Gwasanaeth ar gyfer digwyddiadau sy’n gysylltiedig â dŵr a llifogydd os oes angen. Mae’r Orsaf hefyd yn meddu ar allu Achub o Ddŵr Cyflym ac mae personél wedi’u hyfforddi yn Dechnegwyr Achub o Ddŵr Cyflym.​