Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​​​Sut Rydym yn ei Wneud

Gweledigaeth y Gwasanaeth yw bod yn sefydliad o safon fyd-eang, ond ni fydd hyn yn digwydd trwy hap a damwain, ac mae’n galw am osod amcanion uchelgeisiol.  Felly, rydym wedi mabwysiadu amrywiaeth eang o brosesau rheoli, sy’n cwmpasu graddau llawn gweithgareddau’r sefydliad, er mwyn ein helpu i gyflawni ein Gweledigaeth.  Mae’r prosesau yma’n cynnwys sefydlu cynlluniau strategol, yn cynnwys cynlluniau rheoli cyllid ac asedau, i sicrhau bod gennym yr adnoddau sydd eu hangen bob amser, datblygu cynlluniau i leihau risg i gyd-fynd â’n hadnoddau, gyda’r risgiau sy’n wynebu ein cymunedau, yn ogystal â monitro ein perfformiad yn gyson.​​​​​​​​​​​​​

Ein Cyflawniadau
Ein Cyflawniadau

Rydym yn ystyried gwelliannau i fod yn barhaus, tymor hir a Gwasanaeth ar draws y broses. Yma cewch wybodaeth am dim​ ond rhai or llwyddiannau diweddar ar draws y G...

Cynaladwyedd a’r Amgylchedd
Cynaladwyedd a’r Amgylchedd

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gweithio i daclu problemau’n ymwneud â newid yn yr hinsawdd a llygredd. Rydym yn cydnabod...

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae cydraddoldeb ac amrywiaeth wrth wraidd yr hyn rydym yn ei wneud fel Gwasanaeth. Mae nid yn unig yn llywio sut rydym yn ymwneud â'n cymunedau ac yn ymgynghori â nhw, ond mae hefyd yn dylanwa...