Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Pwy Ydym Ni

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gyfrifol am ddarparu gwybodaeth am ddiogelwch y cyhoedd, rhaglenni atal a diogelu a chyflenwad ymateb i argyfwng ar gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mae ein Sefydliad yn cyflogi dros 1,400 o aelodau o staff ac mae’n cwmpasu tua 4,500 o filltiroedd sgwâr – bron i ddwy ran o dair o Gymru. Cliciwch ar un o’r Ardaloedd Rheoli isod, i gael gwybodaeth bellach am eich ardal.​

 
​​​​​​​​
Bwrdd Gweithredol
Bwrdd Gweithredol

Mae'r Bwrdd Gweithredol yn y swyddogaeth rheoli uchaf o fewn y Gwasanaeth ac yn cynnwys y Prif Swyddog Tân , a gefnogir gan bedwar Prif Swyddogion eraill , sydd yn eu tro yn gyfrifol am y Gyfarwyddi...

Pencadlys y Gwasanaeth
Pencadlys y Gwasanaeth

Lleolir pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin. Mae’n adeilad o ddyluniad cyfoes, a adeiladwyd i bwrpas yn 200...

Tîm Caplaniaeth
Tîm Caplaniaeth

Mewn adegau o angen, gellir darparu cymorth bugeiliol a lles ar gyfer diffoddwyr tân, staff cymorth, eu teuluoedd a phersonél ymddeoledig, a darperir y cymorth yma gan rwy...