Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Tim Caplaniaeth

Mewn adegau o angen, gellir darparu cymorth bugeiliol a lles ar gyfer diffoddwyr tân, staff cymorth, eu teuluoedd a phersonél ymddeoledig, a darperir y cymorth yma gan rwydwaith o bedwar Caplan y Gwasanaeth Tân, sy’n gysylltiedig â Gwasanaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru. 

Mae’r Caplaniaid ar gael i ymweld â phersonél y Gwasanaeth unrhyw bryd, boed hynny yn yr orsaf dân, yn y pencadlys neu mewn cyfnod o argyfwng yn y cartref, ni waeth i ba ffydd mae’r person yn perthyn. Gelwir arnynt yn aml i fynychu digwyddiadau sy’n argyfwng a, ble bod hynny’n briodol, maent yn rhoi cysur, yn cynnig gweddi neu gymorth bugeiliol i staff, yr anafedigion neu bobl eraill yn lleoliad y digwyddiad.

Caplaniaid y Gwasanaeth Tân - Llyfryn Gwybodaeth​

Bwriad y llyfryn hwn yw rhoi peth gwybodaeth i chi am wasanaethau Caplan y Gwasanaeth Tân – gwasanaethau sydd ar gael i bersonél ar bob lefel o fewn y Gwasanaeth Tân ac Achub.