Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Bwrdd Gweithredol

Mae'r Bwrdd Gweithredol yn y swyddogaeth rheoli uchaf o fewn y Gwasanaeth ac yn cynnwys y Prif Swyddog Tân , a gefnogir gan bedwar Prif Swyddogion eraill , sydd yn eu tro yn gyfrifol am y Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Darparu , Cyfadran Adnoddau a'r Cymorth Gweithredol a Gyfarwyddiaeth Gwella.

​Chris Davies, QFSM, MBA.
Prif Swyddog Tân​
Roger Thomas
Dirprwy Prif Swyddog Tân​ a Cyfarwyddwr Datblygu​​​​
​Kevin Jones
Prif Swyddog Cynorthwyol​ a Cyfarwyddwr Adnoddau​
​Iwan Cray
Prif Swyddog Tân Cynorthwyol a Cyfarwyddwr Cymorth a Gwelliant Gweithredol