Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

​Mynediad at Wybodaeth

Mae'r Gwasanaeth yn ymrwymedig i dryloywder ac atebolrwydd wrth sicrhau ei fod yn rheoli ei holl wybodaeth mewn modd diogel.

Isod ceir dolenni i amrywiaeth adrannau, sy'n manylu ynghylch ein hymagwedd at wybodaeth a sut yr ydym yn ei rannu gydag eraill.​​​

​​
Cynllun Cyhoeddi
Cynllun Cyhoeddi

Canllaw i'r wybodaeth mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC) yn ei ddarparu i'r cyhoedd fel mater o drefn yw'r cynll...

Diogelu Data
Diogelu Data

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn ymrwymedig i ddiogelu preifatrwydd yr holl ymwelwyr i’r wefan a’r tudalennau gwe cysyllti...

Gwerthu i Ni
Gwerthu i Ni

Os ydych yn gyflenwr Nwyddau neu Wasanaethau, a hoffech gyfle i werthu i ni, yna mae gennym ganllaw ar eich cyfer, sy’n esbonio ein hymagwedd at dendro a cha...

Cwynion a Chanmoliaeth
Cwynion a Chanmoliaeth

Mae gennym ddisgwyliadau mawr o’n holl staff, yn enwedig wrth ymdrin â chi.  Rydym yn gobeithio y gwelwch ni’n gyfeillgar, yn hygyrch ac...