Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Prosiect Iechyd Meddwl

Mae’r prosiect hwn wedi deillio o dystiolaeth sy’n dynodi bod digwyddiadau perthynol i dân, sy’n ymwneud â phobl agored i niwed a chleientiaid iechyd meddwl yn arbennig, yn achos pryder mawr.

Mae Llywodraeth Cymru yn ymrwymedig i leihau amledd marwolaethau ac anafiadau ymhlith yr adran hon o’r gymuned ac mae wedi ariannu partneriaeth arloesol rhwng Bwrdd Iechyd Hywel Dda a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Mewn ymateb, fe wnaeth timau Lleihau Risg yn y Gymuned o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru dargedu Timau Iechyd Meddwl Cymunedol yn yr ardal, gan ofyn i ymarferwyr i gyfeirio eu cleifion at y Gwasanaeth Tân ac Achub i gael Archwiliad Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref. Mae’r dystiolaeth yn derfynol, eich bod chi’n llawer llai tebygol o farw mewn tân os ydych chi a’ch cartref wedi derbyn Archwiliad Diogelwch Rhag Tân yn y Cartref yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn ymrwymedig i barhau gyda’r prosiect hwn, ac mae cynlluniau i roi’r patrymlun ar waith ar hyd a lled Cymru.